• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO HSE

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

استاندارد GHP با تجزیه و تحلیل ریسک های ایمنی غذا می پردازد. تجزیه و تحلیل ریسک توسط GHP شامل جلوگیری از آلودگی افراد هنگام برداشت ، در حین تولید، آماده سازی، مواد اولیه و مواد تشکیل دهنده غذاهای فرآوری شده و تمیز کردن محل کار ، ذخیره سازی و ویترین است.