• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO HACCP

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

سیستم HACCP یک سیستم ایمنی غذایی شناخته شده جهانی است. این سیستم شناسایی و کنترل خطراتی را که ممکن است در فرآیند تولید مواد غذایی رخ دهد، شناسایی و کنترل می کند، این تمرکز بر پیشگیری از خطرات بالقوه و کنترل هر یک از نقاط کنترل بحرانی فرایند تولید مواد غذایی است.