• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO 166002

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

آشنایی با نحوه تعامل برون سازمانی )پیمانکاران ، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی( در حوزه پژوهش های صنعتی )برون سپاری تحقیق و توسعه