• سبد خرید خالیست.
سبد خرید مجموع:تومان
تصویر عنوان

ISO 10004

دسته بندی

افتخارات

درباره این پروژه

ISO 10004

راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان تدوین شده است.