۲۵
شهریور

ویژگی‌های یک روغن سرخ‌کردنی خوب

در ابتدا باید به این مهم توجه داشته باشید که رنگ‌روغن سرخ کردنی در درجه حرارت خیلی بالا زیاد تغییر پیدا نکند...

ادامه مطلب