۱۲
بهمن

تفاوت روغن زیتون تصفیه شده و بکر

روغن های زیتون تصفیه شده برای پخت پز مناسب اند، زیرا این نوع روغن زیتون به گونه‌ای فرآوری می شود که بی‌بو است و درجه حرارت بیشتری را نسبت به روغن زیتون بکر تحمل می‌کند.
این روغن به دلیل تصفیه شدن، بو و مزه تندی ندارد و برای کسانی که به بو و مزه روغن زیتون های بکر و طبیعی علاقه‌ای ندارند مناسب است.
روغن زیتون تصفیه‌شده برای تفت دادن نیز مناسب است، ولی بهتر است این کار با شعله کم و مدت زمان کوتاه‌ صورت بگیرد.
همینطور روغن زیتون تصفیه شده به عنوان جایگزین روغن سرخ کردنی، برای افرادی که از استفاده ی آن منع شده اند نیز مناسب است؛

روغن زیتون بکر روغنی است که از میوه درخت زیتون و توسط روشهای مکانیکی یا سایر روشهای فیزیکی در شرایط معین به ویژه از نظر دمایی که سبب تغییر در ماهیت آن نشود استخراج شده و هیچ گونه فراوری به جز شستشو، صاف کردن و جداسازی بر روی آن انجام نشده باشد.