۲۵
شهریور

ویژگی‌های یک روغن سرخ‌کردنی خوب

– رنگ روغن سرخ‌کردنی؛ در ابتدا باید به این مهم توجه داشته باشید که رنگ‌روغن سرخ کردنی در درجه حرارت خیلی بالا زیاد تغییر پیدا نکند. سیاه شدن رنگ‌روغن و یا تبدیل‌شدن آن به یک روغن قهوه‌ای تنها با یک‌بار سرخ کردن نشان از نامرغوب بودن آن روغن دارد.
– نقطه تحمل روغن؛ روغن باید از دود شدن فاصله بگیرد زیرا این امر تحمل آن در برابر شعله‌های آتش را با یک نمره منفی روبرو می‌کند. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های که برای روغن‌های سرخ کردنی همیشه در نظر گرفته می‌شود قدرت روغن در درجه حرارت بسیار بالا است که اگر غیرازاین باشد به‌سرعت دود می شود.
– آکرولئین در روغن؛ زمانی که روغن سرخ کردنی شما به‌محض داغ شدن کف می‌کند نشان از عدم مرغوبیت آن دارد. این امر به دلیل وجود آکرولئین در روغن است که حادث می‌شود.
– سرخ کردن بیش از یک بار؛ روغنی برای سرخ کردن مناسب است که بیش از یک‌بار قابلیت استفاده داشته باشد. اگر می‌خواهید در هزینه‌های مصرفی خانواده گامی بزرگ بردارید به شما توصیه می‌کنیم از روغنی استفاده کنید که با کاهش و افزایش دمای آن اکسید نشود و خاصیت خود را از دست ندهد.